“Affinius”, een naam met verschillende lagen.

Onze naam draagt de begrippen “affiniteit”, “ius” en “US” in zich, en verenigt ze.

In de dagelijkse omgangstaal wijst “affiniteit” onder meer op verwantschap en op een natuurlijke interesse. In de sociologie staat de term voor de aantrekkingskracht tussen personen of een groep van personen. In de chemie verwijst “affiniteit” naar de eigenschap van substanties tot het vormen van een verbinding met elkaar, waardoor zij meer effecten genereren.

Onze filosofie
profielF

De basisfilosofie van ons kantoor is gestoeld op een dubbele “affiniteit”. In de eerste plaats is er de affiniteit tussen de advocaten en personeelsleden van Affinius onderling. Wij geloven dat hoe groter de interne affiniteit binnen het team, hoe hechter en kwaliteitsvoller hun samenwerking wordt, en hoe groter de toegevoegde waarde voor de cliënt. Het is ook dit gegeven dat wordt uitgedragen door de accentuering van de “us” (het Engelse woord voor “wij” of “ons”) in ons logo. Naast de interne affiniteit, gaat onze filosofie eveneens uit van de onontbeerlijke affiniteit van de advocaat met diens cliënt. Enkel wanneer een advocaat maximaal de business  en de noden van zijn cliënt kent, en er zich oprecht voor interesseert, kan hij de cliënt op een proactieve, pragmatische en succesvolle wijze helpen bij het nastreven van diens ambities. Affinius vertrekt altijd vanuit dit credo. “Ius” is het latijnse woord voor recht. Als advocaten is de kennis en toepassing van het recht onze core business en daarom vormt dit recht dan ook een deel van onze naam.

Bij wijze van toemaatje signaleren wij nog graag dat Affinius tevens de naam is die Franciscus van den Enden (°1602-†1674) zichzelf gaf op het einde van zijn leven. Geboren te Antwerpen in 1602, kreeg hij er les bij de augustijnen en de jezuïeten (ten tijde van het Spaans bewind aldaar). Hij verhuisde nadien naar Amsterdam, waar hij een school startte, en waar de later bekende filosoof Spinoza zijn leerling was. In zijn ‘Kort Verhael van Nieuw Nederlants Gelegenheit’ (1662) en ‘Vrije Politieke Stellingen’ (1665) gaf van den Enden zijn visie op de politieke begrippen ”gelijkheid” en “volkssoevereiniteit”, en op de vrijheid van meningsuiting en het algemeen recht op onderwijs. In 1670 verhuisde hij naar Frankijk, waar hij in 1674 werd terechtgesteld wegens samenzwering tegen de toenmalige koning Lodewijk XIV. Vanuit dit gegeven wordt Affinius beschouwd als een voorloper van de Franse Revolutie, waar de begrippen vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid tot maatstaf werden van de nieuwe samenleving.

8 Waarden

Ad Rem

ter zake

Wij zijn er ons van bewust dat onze cliënten in de eerste plaats oplossingen vragen, en weinig tijd hebben om vuistdikke memoranda zonder toepasbare conclusies door te nemen. Wij kiezen daarom resoluut voor een “to the point” aanpak. Wij staan voor wat we adviseren. Slagvaardigheid, gevatheid en pragmatisme zijn de tweede natuur van onze advocaten.

Focus

Aandacht & Concentratie

Cliënten loven ons om onze oplossingsgerichte aanpak. Uiteraard kent een juridisch probleem vaak vele aspecten en facetten. Wij onderscheiden meteen hoofdzaak van bijzaak en wijzen u op wat vitaal of cruciaal is. Uiteraard signaleren wij aan de cliënt ook mogelijke accessoire issues, maar focussen steeds op de essentie. De kortste verbinding tussen 2 punten is inderdaad de rechte lijn.

Fundamentum

Basis

Onze dienstverlening is “ad rem” en “gefocust”, maar tegelijkertijd uiterst degelijk. Onze jarenlange ervaring in het verlenen van juridische diensten op topniveau in verschillende rechtsgebieden, is uw waarborg voor een soliede en steeds resoluut onderbouwde aanpak en strategie! Wij houden, net zomin als u, van onaangename verrassingen. Daarom anticiperen wij van bij de aanvang van onze opdracht de potentiële issues. Creativiteit en verbeelding zorgen – waar nodig – voor een oplossing “out of the box”.

Integritas

Integriteit

Wij vinden integriteit een sleutelwaarde. Wij geloven enkel in lange termijnrelaties. Of dit nu de aanpak van een dossier betreft, het voorspellen van de slaagkansen daarin, of de erelonen die wij aanrekenen voor het behartigen van een dossier, onze cliënten hebben recht op de volste transparantie.

Necessitudo

Band / affiniteit

“Necessitudo” is een latijns synoniem voor ons belangrijkste credo: affiniteit ! Wij bij Affinius hebben in de eerste plaats een hechte band, een natuurlijke affiniteit met elkaar, en delen, minstens respecteren elkaars mening. Wij zijn van oordeel dat affiniteit de sleutel is tot elke succesvolle samenwerking. Wij denken dan ook met u mee. Laat ons u verrassen door de pertinentie van onze vragen. Het is ons streven om ons verbonden te voelen met uw visie, noden en doelstellingen.

Industrius

Diligent / hardwerkend

Gewoon goed zijn is voor ons niet genoeg. We streven met passie om te excelleren in wat we doen. Kwaliteit en resultaatsgerichtheid zijn dus verzekerd, maar niet voldoende om van U een tevreden cliënt te maken. Wij geloven in snelle responsiviteit en in maximale beschikbaarheid voor onze cliënten. Vanuit diezelfde optiek zijn wij persistent, en laten wij uw dossier niet rusten totdat er een oplossing is waarmee U tevreden bent. Bij een geschil kijken we steeds naar de mogelijkheid om een onderhandelde oplossing te vinden. Blijkt dit echter niet mogelijk (“it takes two to tango”), dan kiezen we resoluut voor kordate actie via gerechtelijke weg of via alternatieve procedures.

Universum

de wereld

Tot onze cliënten rekenen wij een uitgebreide reeks van buitenlandse ondernemingen, actief in verschillende sectoren. Dit internationale aspect van onze dienstverlening verzekert een permanente kruisbestuiving van inzichten, aanpak en kennis. Affinius onderhoudt bevoorrechte relaties met een reeks buitenlandse advocatenkantoren, hetgeen ons toelaat om onze Belgische cliënten ook in het buitenland op een kwaliteitsvolle wijze juridisch te begeleiden.

Socius

Partner & Bondgenoot

Veel meer dan louter uw externe juridische dienstenverlener, wil Affinius uw partner en bondgenoot zijn. Wij stellen een kwaliteitsvolle samenwerking centraal, gebouwd op een open en persoonlijk contact met de cliënt, waar vertrouwen en empathie centraal staan. Deze interactie maakt Affinius tot uw eerstelijns klankbord bij het nemen van al uw operationele of institutionele beslissingen met juridische impact.